คู่มืออาหารไทยริมทาง

อาหารข้างทางเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนไทย สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน ที่ร้านอาหารข้างทางหยั่งรากลึกลงไปในวัฒนธรรมไทย ร้านอาหารข้างทางขายอาหารราคาถูก สะดวก และอร่อยแก่คนท้องถิ่น คนไทยชอบกินอาหารนอกบ้าน หรือซื้ออาหารข้างทางกลับบ้าน แทนที่จะเสียเวลาทําอาหารเองที่บ้าน