การจัดส่ง

ค่าจัดส่ง : € 10

จัดส่งฟรี ถ้าสั่งซื้อตั้งแต่ € 25 ขึ้นไป

ระยะเวลาในการจัดส่ง ตั้งแต่ 3 ถึง 5 วันทําการ

ค่าจัดส่ง : € 20

จัดส่งฟรี ถ้าสั่งซื้อตั้งแต่ € 50 ขึ้นไป

ระยะเวลาในการจัดส่ง ตั้งแต่ 5 ถึง 7 วันทําการ

ค่าจัดส่ง : € 30

จัดส่งฟรี ถ้าสั่งซื้อตั้งแต่ € 80 ขึ้นไป

ระยะเวลาในการจัดส่ง ตั้งแต่ 7 ถึง 10 วันทําการ